Skip links

Zielenklank

Zielenklank

is jouw Lied van het Uni-Versum

*verplicht

Beschrijving

Is de oer toon van het Uni-Versum. Het ontstaan van de kosmos begon met een klank, een toon die vibreerde in de allesomvattende leegte. Diep resoneerde de klank met het niets en het niets antwoorde met dezelfde klank. En vanuit die klanken, ontstond een lied. Een lied dat creëerde, het creëerde licht en duisternis, de talloze sterren, manen, planeten, water, leven in talloze variaties. En elk creatie had een toon die trilde op de oer klank en deze klanken en tonen noem je zielenklank. Elke levende energie, denk hier bij ook aan, de planeten, zonnestelsels, sterren, bomen, bergen, wateren etc. heeft een ziel en die ziel heeft een stem, een klank van zichzelf, de zielenklank.